Wprowadzenie

W niniejszej dziedzinie badamy najnowsze informacje na temat funkcjonowania mózgu i sposobu ich zastosowania w nauczaniu. Dlatego też przedstawiamy przegląd ostatnio zebranych danych na temat struktury i funkcji mózgu, ze specjalnym uwzględnieniem celów nauczania, poprzez skrótowe zaprezentowanie w jaki sposób te informacje mogą stanowić różnicę po skutecznym włączeniu do obecnego programu nauczania, a także w jaki sposób mogą być one użyte, aby wesprzeć proces nauczania i mobilizować uczniów.

CELE KSZTAŁCENIA

Głównym celem tego rozdziału jest dostarczenie bazy wiedzy w zakresie funkcjonowania mózgu, aby:

  • - podnieść świadomość nauczycieli, co do ich własnego funkcjonowania w celu efektywnego radzenia sobie z wyzwaniami powstającymi podczas nauczania;
  • - wzmocnić wiedzę nauczycieli i edukatorów oraz rozumienie znaczenia dostosowywania metod nauczania do obecnych umiejętności dzieck;
  • - zwiększyć zdolności nauczycieli w zakresie przygotowywania zajęć dydaktycznych i wspomagania uczniów w wyborze konkretnych ścieżek edukacyjnych, biorąc pod uwagę różne style nauczania.