Conținut general

În acest domeniu vom explora cele mai recente cunoștințe despre funcțiile creierului și cum putem folosi aceste cunoștințe în practicile de predare. Prin urmare, prezentăm o imagine de ansamblu asupra datelor disponibile în prezent despre structura și funcțiile creierului, cu focus specific pe obiectivele predării prin a evidenția modul în care aceste cunoștințe pot face diferența dacă sunt integrate cu succes în curriculumul actual și cum pot fi utilizate pentru a susține procesul educațional și pentru a încuraja învățarea.

OBIECTIVE DE ÎNVĂȚARE

Scopul principal al acestei unități este de a oferi o bază de cunoștințe cu privire la funcțiile creierului în ceea ce privește:

  • - creșterea gradului de conștientizare a cadrelor didactice despre propria funcționare pentru a gestiona cu succes provocările care decurg din practica de predare;
  • - dezvoltarea cunoștințelor și a înțelegerii profesorilor și a educatorilor despre importanța metodelor de predare diferențiante, ca răspuns la priceperile și deprinderile actuale ale copilului;
  • - sporirea capacității cadrelor didactice de a proiecta activități didactice și căi de învățare specifice, cu o abordare incluzivă către diferite stiluri de învățare.