Wprowadzenie

w tej dziedzinie analizujemy style poznawcze i style uczenia się. Informacje tutaj zawarte mają pomóc nauczycielom rozpoznać różne style i urozmaicić zajęcia dydaktyczne, zrównoważyć ich style nauczania oraz pomóc im wdrożyć bardziej angażujące metody. Nauka jest rozumiana jako aktywny proces rozwijania wiedzy, umiejętności i postaw ucznia w kontekście stałej interakcji. Główne procesy kognitywne są również analizowane w celu urozmaicenia narzędzi edukacyjnych: skupienie - funkcja transwersalna; percepcja - dostęp do informacji; pamięć - przechowywanie i odtwarzanie informacji. W tej dziedzinie nauczyciele poznają również narzędzia elektroniczne i sposób ich wykorzystywania.

CELE KSZTAŁCENIA

Dzięki wiedzy zdobytej w tym rozdziale, nauczyciel:

  • - będzie bardziej świadomy stylu, który stosuje podczas nauczania i dzięki temu będzie mógł myśleć bardziej kreatywnie;
  • - zdobędzie podstawy naukowe potrzebne do rozumienia różnic i pozbycie się uprzedzeń;
  • - rozpozna potencjalne możliwości edukacyjne dzieci (ich unikalne możliwości i potrzeby);
  • - będzie mógł wykorzystać narzędzia elektroniczne w celu rozpoznania stylów uczenia się dzieci i przygotowania odpowiedniego podejścia dydaktycznego;
  • - wzmocni relacje z uczniami i dzięki temu usprawni ogólny proces nauki.