Γενικό περιεχόμενο

ο τομέας αυτός διερευνά τον τρόπο με τον οποίο μια επιμελής εκπαιδευτική σχέση μπορεί να διευκολύνει τον εντοπισμό και την συγκειμενοποίηση επιτυχημένων παιδαγωγικών λύσεων, στοχευμένων στην πραγματοποίηση συγκεκριμένων διδακτικών στόχων. Το κλειδί για την ενεργοποίηση αυτής της διαδικασίας βρίσκεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτεπίγνωσης, παρατήρησης και ακρόασης. Η ικανότητα ακρόασης, σε συνδυασμό με την ικανότητα παρατήρησης μπορεί στην πράξη να επιτρέπει στους δασκάλους να διαμορφώνουν και να προσαρμόζουν τις ενέργειες και τις διδακτικές μεθόδους τους με βάση τις αποκτηθείσες γνώσεις και να εξετάζουν τις ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή και τον τρόπο με τον οποίο αυτές μπορούν να υποστηριχθούν για να διευκολύνουν τη μαθησιακή διαδικασία

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η γνώση που αποκτήθηκε στον τομέα αυτό βελτιώνει την ικανότητα των δασκάλων να:

  • - Αλληλεπιδρούν με τις μαθησιακές ανάγκες κάθε μαθητή,
  • - Διαφοροποιούν και να σχεδιάζουν τις διδακτικές δραστηριότητες ώστε να περιλαμβάνουν επιτυχώς κάθε μαθητή,
  • - Αξιολογούν τις προσπάθειες των μαθητών και να θέτουν κατάλληλους στόχους,
  • - Κινητοποιούν και να αυξάνουν τη φιλομάθεια των μαθητών,
  • - Ο ρόλος των κινήτρων και πώς αυτά επηρεάζουν την μαθησιακή διαδικασία,
  • - Αλληλεπιδρούν με τις οικογένειες των μαθητών, θέτοντας κοινούς εκπαιδευτικούς και μαθησιακούς στόχους και οικοδομώντας μια δράση συνέργειας.