Conținut general

acest domeniu explorează modul în care o relație educativă atentă poate facilita identificarea și contextualizarea soluțiilor pedagogice de succes care vizează realizarea obiectivelor didactice specifice. Cheia pentru declanșarea acestui proces constă în dezvoltarea abilităților de auto-conștientizare, observare și ascultare. Abilitatea de a asculta, combinată cu abilitatea de a observa, poate, de fapt, permite profesorilor să-și calibreze și să-și adapteze acțiunile și metodele didactice bazate pe cunoștințele necesare și să ia în considerare specificul fiecărui elev și modul în care acestea pot fi susținute pentru a facilita procesul de invatare

OBIECTIVE DE ÎNVĂȚARE

Cunoștințele dobândite în acest domeniu îmbunătățesc capacitatea profesorilor:

  • - Să interacționeze cu nevoile de învățare ale fiecărui elev;
  • - Să diferențieze și să proiecteze activitățile didactice pentru a include cu succes fiecare elev;
  • - Să evalueze eforturile elevului și să -și stabiliească obiective adecvate;
  • - Să motiveze și să dezvolte dragostea pentru cunoașterea elevilor;
  • -Să înțeleagă rolul motivelor și modul în care acestea influențează procesul de învățare;
  • - Să interacționeze cu familiile elevilor, stabilind obiective educaționale și de învățare comune și construind o acțiune sinergică.